Profil: Eva J


Fotografia Eva Janetková
O mne:
Sme materská škola vo Vysokej nad Kysucou. Naše školské zariadenie navštevuje v tomto školskom roku 79 detí, ktoré rôznymi aktivitami, správne nastaveným režimom dňa a vytváraním vhodných podmienok vedieme k osvojovaniu si zdravého životného štýlu.

Súťažné obrázky užívateľa: