Profil: Silvia V


Fotografia Silvia Vargová
O mne:
Som riaditeľkou MŠ v obciTešedíkovo. Zapojila som našu školu do súťaže, aby som zvyšovala modernizáciu výchovy a vzdelávania našich detí a vytvárať primárnu prevenciu. V našej materskej škole je výchova k zdravému životnému štýlu záležitosťou všetkých pracovníkov školy.Snažíme sa byť deťom správnym vzorom ,,, v období kedy deti najviac napodobňujú.

Súťažné obrázky užívateľa: