Profil: Judita R


Fotografia Judita Romanová
O mne:
Som triedna učiteľka a vyučujúca v II. D špeciálnej triede, variantu B. Nadšene sa zapájame do rôznych aktivít podľa našich schopností.

Súťažné obrázky užívateľa: