Talent Agent

O stránke talentagent.sk


Stránka talent agent bola officiálne spustená v marci 2009. Na našej stránke organizujeme fotosúťaže a od roku 2019 prevádzkujeme aj jedinú bezplatnú online galériu. Ponúkame bezplatnú registráciu s možnosťou zapojiť sa do akejkoľvek súťaže alebo galérie.Získať super ceny tak môže ktokoľvek z Vás:)...Od spustenia portálu sme odovzdali viac ako 740 vecných cien. V našich súťažiach vyhrávate vždy len úplné nové produkty renomovaných značiek! Aktuálne máme zaregistrovaných viac ako 16000 úživateľov.

Tak neváhajte bezplatne sa zaregistrujte a pridajte sa k viac ako 16 000 užívateľom.

Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR)


Vážení obchodní partneri,týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nový legislatívny právny akt – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Nariadenie GDPR, ktoré prináša nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb a stanovuje nové práva a povinnosti najmä pre fyzické osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.Ďalej vám dávame do pozornosti, že podrobnejšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov Vám budú k dispozícii na tejto stránke www.talentagent.sk/ochrana_o_u/.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 27.4.2018Účel súťaže

Je zakázané:

Porušením ktoréhokoľvek z hore uvedených pravidiel si administrátor vyhradzuje právo na vymazanie registrovaného člena a jeho súťažného diela zo súťaže! Taktiež zákaz ďalšej činnosti v rámci projektu Talent Agent.Nami ponúkané služby ako hlasovať

Kredit
Užívateľ môže hlasovať vo všetkých našich súťažiach(neplatí pre SMS súťaže) aj prostredníctvom zakúpenia kreditov v balíčkoch Basic, Standart, Premium, Exclusive, ktoré prevádzkovateľ na stránke www.talentagent.sk ponúka. Prevádzkovateľ pripíše kredity na príslušný užívateľský účet až po ich úplnom zaplatení. Ceny Kreditov sú bez DPH, prevádzkovateľ nie je platca DPH. Platba sa môže uskutočniť iba pomocou spôsobov platby, ktoré na stránke www.talentagent.sk prevádzkovateľ ponúka. S ohľadom na zvýhodnenú akčnú cenu všetkých balíčkov Kreditov nie je užívateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na nákup Kreditov. Užívateľ nemá právo na vrátenie financií, ktoré použil na zakúpenie kreditov.
V našich súťažiach je povolené hlasovať (pokiaľ nieje v popozíciách pre danú súťaž uvedené ináč) hlasovať:


TOPlist