Profil: Erika


Fotografia Erika Ďatková
O mne:
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ

Súťažné obrázky užívateľa: