Profil: Monika L


Fotografia Monika Lukáčová
O mne:
V našej škole sa snažíme, aby výzdoba plní nielen estetickú funkciu, ale aj vzdelávaciu :D

Súťažné obrázky užívateľa: