Profil: Ľubica P


Fotografia Ľubica Pruknerová
O mne:
ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, MŠ Dr.Clementisa, Brezno

Súťažné obrázky užívateľa: