Profil: Mgr. Daniela L


Fotografia Mgr. Daniela Labudiaková
O mne:
Pracujem na severe Slovenska v ZŠsMŠ Oravská Polhora 130 ako telocvikár. Mojim záujmom a cieľom je priviesť deti k aktívnemu športu.

Súťažné obrázky užívateľa: